Hvad er et plusslån?

Plusslån praktiserer tilbudet om ett års avdragsfrihet når man tar opp et forbrukslån uten sikkerhet. Ved ett års avdragsfrihet betaler du renter kontinuerlig, men du starter ikke med å nedbetale selve lånet før det har gått ett år fra avtalen trer i kraft.

På den måten blir de månedlige kostnadene forholdsvis lave det første året, og det kan jo være en fordel hvis du er i en livssituasjon hvor du forventer at du vil øke inntektene dine i årene som kommer. På den måten kan Plusslån med ett års avdragsfrihet være en svært behagelig lånemodell, hvor du skyver utgiftene fremover i tid, og inn i en fremtid hvor du har høyere inntekt enn du har i dag. Da bør man til gjengjeld være rimelig sikker på at dette blir tilfelle.

Husk at Plusslån er uten sikkerhet. Det betyr at Plusslån ikke tar pant i personlig eiendom og at lånesøknaden dermed behandles veldig raskt. Du kan får svar i løpet av et par minutter. Hvis søknaden blir foreløpig godkjent, setter de opp et gjeldsbrev som sendes til deg som en e-post. Skriv ut dokumentet, signer og send det tilbake. Når gjeldsbrevet er endelig godkjent, sender de deg et utbetalingskort i posten.